Nepokoušej se utopit smutek v alkoholu, umí plavat. 
                                                                   Francouzské přísloví

Kognitivní terapie

Kognitivní terapie se zaměřuje na to, jak člověku pomoci získat a udržet si užitečnější náhled při zvládání problémů. Ukazuje, že vždy existuje více než jedna možnost, jak se na událost či problém dívat, a že pohled je do značné míry otázkou volby.

Myšlení člověka se během duševní nepohody stává rigidním a zkresleným, jeho úsudky jsou nadměrně zobecněné a absolutní, a jeho názory na sebe samého, na druhé a na svět se stávají pevně zafixovanými.

Každá emoční nepohoda či porucha má svůj vlastní kognitivní obsah, jako je například snížené sebehodnocení a sebevědomí u deprese, nebezpečí či hrozba u úzkosti, přestupek u hněvu atd.

Běžné kognitivní chyby či zkreslení při zpracování informací ve stavu emoční nepohody jsou například uvažování ve smyslu všechno nebo nic, nálepkování, unáhlené závěry atd. Když se člověk naučí tyto kognitivní chyby rozpoznat, jeho hodnocení událostí bude pružnější.

Mé dlouholeté zkušenosti z praxe prokazují, že kognitivní terapie v kombinaci s Bachovou terapii přináší velmi dobré výsledky. Tím, že Bachova terapie pomáhá zvládat emoce a odbourávat negativní mentální postoje, člověk mnohem lépe rozpozná kognitivní chyby ve vyhodnocování událostí a je schopen celkem v krátkém čase vyřešit, co ho trápí. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!