Bachova terapie pro děti

Naše děti se vyvíjí v určitých životních fázích a v určitých životních situacích. Sociální zkušenost dítěte vytváří tzv. bazální osobnost, tj. jakýsi psychický základ odrážející konkrétní situace dítěte a s nimi spojené emoce. Dětská duše je velmi citlivá a nejistá, pořád se učí, takže i malé otřesy, například změna prostředí, návštěva lékaře, vztek na kamaráda, mohou narušit vyrovnanost a jistotu dítěte a přivodit emoční stres. 

Reakce dětí jsou rozdílné, některé jsou vystrašené, stahují se do sebe, jiné reagují agresivně, méně se koncentrují nebo se snaží upoutat na sebe hodně pozornosti. Vzhledem k tomu, že esence jsou na přírodní bázi, bezpečné a naprosto snášenlivé, mohou být bez problémů užívány i dětmi.

Mohou pomoci v takových případech jako jsou například: dítě pociťuje nevysvětlitelný i konkrétní strach, je vůči jiným netolerantní, všechno chce mít pro sebe, je lehce ovlivnitelné, má k sklony k hysterickým projevům a návalům vzteku, je přehnaně majetnické a vyžaduje neustálou pozornost, pořád musí být středem pozornosti, je netrpělivé, podrážděné, chybí mu energie a vitalita např. po dlouhé nemoci, nezvládlo ještě zpracovat prošlý šok nebo trauma, reaguje apaticky, nachází se ve stresové situaci nebo je po ní apod. 

Bachovy esence se míchají na základě konzultace s rodičem. Mladistvý jedinec (15-18 let) může přijít sám nebo v doprovodu rodiče. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!