Až se přestaneš měnit, přestaneš žít. 
         Anthony de Mello

Mentální trénink

Metoda zacílená na rozvoj nebo změnu vzorců chování, životních postojů, myšlenkových postupů a vnímání hodnot, které nás ovlivňují. Jednoduše, metoda zaměřena na změnu mentálních programů, které nám už neslouží, naopak, omezují nás. Díky omezujícím mentálním programům si vytváříme realitu kolem nás, která se nám nelíbí, a divíme se, proč se tak děje. 

Snad nejvíce se nefunkční myšlenkové vzorce projevují ve vztahu sám se sebou. Od toho, jaký máme vztah sami se sebou, se odvíjí i všechny naše ostatní vztahy v osobním i profesním životě, od toho se odvíjí životní situace, do kterých se dostáváme. Mentální trénink pomůže najít nesoulad ve všech zmiňovaných oblastech a odstranit ho.

Součástí mentálního tréninku je i umění relaxace. Je prokázáno, že cílená relaxace co jen 15 minut denně neutralizuje stres, posiluje imunitu, regeneruje tělo a revitalizuje životně důležité orgány.

Mentální trénink probíhá v sobotu, termíny sledujte v Aktualitách.

Vytvořte si webové stránky zdarma!