Sugestopedický kurz: angličtina

 Kurz využívá tzv. paradoxní učení, kdy ve stavu hlubokého uvolnění si lze zapamatovat velké objemy učiva v čase výrazně kratším než při maximálním soustředění.

Trochu historie... Ve druhé polovině padesátých let  minulého století začaly být velice populární intenzivní jazykové kurzy sofijského psychiatra Georgi Lozanova. Ten dal neurofyziologickým zákonitostem učení tolik nových impulzů, že je mnohými považován  za zakladatele intenzivních metod cizojazyčného studia. Nejvíce fascinovalo několikanásobně větší osvojení slovíček během velmi krátké doby a lepší podržení těchto slovíček v paměti. A především vymizení stresu, ztráta zábran, chuť konverzovat, komunikovat v cizím jazyce. 

Podstata metody spočívá v tom, že se kombinuje vědomé vnímání s vnímáním různých lexikálních jednotek (slovíčka, fráze, celé věty) ve stavu hluboké relaxace  v doprovodu barokní hudby v tempu larga. Žádoucí je, aby pracovaly obě mozkové hemisféry.  A tak, jako každá metoda, i tato metoda má svoje možnosti, ale i omezení. Stěžejním prvkem je umění relaxace, co je pro mnoho lidí v dnešní době velkým problémem.

Relaxace je stav psychického a tělesného uvolnění, neznamená ovšem rozptýlit se, zdřímnout si, či úplně usnout, ale uvolnit se. Uvolnění často nepřichází ani ve spánku, svalstvo zůstává napnuté a člověk se ráno vzbudí celý rozlámaný a mrzutý. Uvolnění znamená současně uvolnit tělo i mysl, ideální je stav, kdy mozek funguje na 7,38 Hz/min. Součástí kurzu je proto i nácvik relaxace. 

Termín ukázkové lekce se odvíjí od počtu zájemců a najdete  ho v aktualitách. Lze si takto vyzkoušet, jestli metoda je vhodná pro konkrétního člověka či nikoliv. 

Zájemci se mohou předběžně přihlásit zde.


Vytvořte si webové stránky zdarma!