Kvalifikace, praxe, publikace


PhDr. - Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Ph.D. - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Zaměření: informační věda, kognitivní psychologie

16 certifikátů: Bachova terapie, projektivní psychodiagnostické metody, osobní rozvoj, mentální trénink, psychiatrické minimum (akreditováno MPSV)

Praxe:
30 let vědecko-pedagogická praxe (domácí a zahraniční univerzity)
25 let praxe - Bachova a kognitivní terapie, mentální trénink


Výběr z publikační činnosti:

  • Sedláčková, Beáta. Úrovně vědomí a lidské postoje. In: Kognice a umělý život 10. Sborník studií z konference. Opava, 2010. ISBN 978-80-7248-5895.

  • Sedláčková, Beáta. Vnitřní roviny lidské inteligence. In Kognice a umělý život 9. Sborník studií z konference. Opava, 2009. ISSN 978-80-7248-518-1.

  • Sedláčková, Beáta. Kognitivní styl jedince a intuice: jeden vhled do informační ekologie = Individual cognitive style and intuition: an insight into information ecology: In: Information ecology and libraries. Zborník štúdií z medzinárodnej konferencie, Stará Lesná. Bratislava, 2011. ISBN 978-80-223-3087-9.

  • Sedláčková, Beáta. Proč odborné znalosti a zkušenosti nestačí aneb chytří jsme vždy byli, nastal čas, být moudří. In: Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť. Zborník štúdií. Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8127-114-4.

  • Sedláčková, Beáta. Znalostní společnost: hledání nové střední vrstvy = Knowledge Society: searching  of the middle class. In: INFOS 2013: zborník z medzinárodného informatického sympózia, 37, Stará Lesná. Bratislava: 2013. ISBN 978-80-895886.


Vytvořte si webové stránky zdarma!